Friday, February 28, 2014

จุดเริ่มต้น - Starting Point (ตอนที่ 1)

การหาพวกของเห่ย K

เห่ย K : วิ่งแล้วได้เหรียญนะเฟ้ยๆ
เห่ย  A : zZz
เห่ย B : ...

เห่ย K : วิ่งแล้วได้เหรียญนะเฟ้ยๆๆ
เห่ย  A : zZz
เห่ย B : เหรอ?

เห่ย K : วิ่งแล้วได้เหรียญนะเฟ้ยๆๆๆ (พร้อมส่งรูปเหรียญและรายละเอียดการวิ่งมาให้ดู)
เห่ย  A : \( > o < )/  ฮ้าวว
เห่ย B : แล้วชั้นจะหายปวดหลังมั๊ย?

ความต้องการอันแรงกล้าที่จะสะสมเหรียญสวยๆมาอยู่ใน collection ของเห่ย K
กลับกลายเป็นแรงดึงดูดให้สามเห่ย รวมตัวกันปิดคอม
( หมายเหตุ : เห่ย K ชอบสะสมเหรียญตั้งแต่เด็ก )


No comments:

Post a Comment